Teks Sejarah

CONTOH TEKS – Teks sejarah merupakan jenis teks yang memuat penjelasan tentang fakta yang telah terjadi di masa lampau yang asal usul cerita tersebut mengandung...

Teks Laporan

CONTOH TEKS – Teks laporan adalah sebuah bentuk tulisan yang memaparkan suatu fenomena hasil dari pengamatan kepada para pembacanya. Teks laporan juga sering disebut dengan...

Teks Cerita Ulang

CONTOH TEKS – Teks cerita ulang adalah jenis teks yang menceritakan kembali pengalaman masa lalu secara kronologis dengan tujuan memberi informasi atau menghibur pembaca atau...

Teks Deskripsi

CONTOH TEKS – Teks deskripsi adalah jenis teks yang menjabarkan atau memaparkan sebuah objek tertentu melalui kata-kata yang dapat merangsang panca indera sehingga pembaca seolah-olah...