Teks Laporan

CONTOH TEKS – Teks laporan adalah sebuah bentuk tulisan yang memaparkan suatu fenomena hasil dari pengamatan kepada para pembacanya. Teks laporan juga sering disebut dengan...

Teks Akademik

CONTOH TEKS – Teks akademik sering juga disebut teks ilmiah, merupakan tulisan yang diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pegamatan atau penelitian....

Teks Observasi

CONTOHTEKS.NET – Teks observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan (observasi). Teks laporan hasil observasi hampir menyerupai teks...