Teks Wawancara

CONTOH TEKS – Teks wawancara berisi percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Berikut adalah beberapa topik terkait dengan teks...

Teks Laporan

CONTOH TEKS – Teks laporan adalah sebuah bentuk tulisan yang memaparkan suatu fenomena hasil dari pengamatan kepada para pembacanya. Teks laporan juga sering disebut dengan...

Teks Interview

CONTOH TEKS – Teks interview atau biasa juga disebut teks wawancara adalah jenis teks yang berisi percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara...