Teks Deskripsi

CONTOH TEKS – Teks deskripsi adalah jenis teks yang menjabarkan atau memaparkan sebuah objek tertentu melalui kata-kata yang dapat merangsang panca indera sehingga pembaca seolah-olah...