Teks Laporan

CONTOH TEKS – Teks laporan adalah sebuah bentuk tulisan yang memaparkan suatu fenomena hasil dari pengamatan kepada para pembacanya. Teks laporan juga sering disebut dengan...

Teks Narasi

CONTOH TEKS – Teks narasi adalah karangan yang menceritakan atau menjelaskan secara detail sebuah kejadian atau peristiwa berdasarkan urutan waktu. Peristiwa dalam sebuah teks narasi...

Teks Cerpen

CONTOH TEKS – Teks cerpen adalah suatu karya tulis atau karangan yang bersifat fiktif yang diangkat berdasarkan kisah seluk beuk manusia. Kadang kala sebuah cerpen...

Teks Autobiografi

CONTOH TEKS – Teks autobiografi adalah sebuah biografi yang di dalamnya menjelaskan riwayat hidup atau pengalaman pribadi yang ditulis oleh orangnya sendiri. contoh teks autobiografi...

Teks Biografi

CONTOHTEKS.NET – Teks biografi adalah suatu bentuk teks yang berisi mengenai kisah atau cerita suatu tokoh dalam mengarungi kehidupannya, entah itu berupa kelebihan, masalah atau...